Ochrana údajů

1. Odpovědná osoba
Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DS-GVO) je:
schaffer-mobil Wohnmobile GmbH
Kötzschenbroder Str. 125
01139 Drážďany
Telefon: 0351 83748-0
fax: 0351 83748-28
E-mail: schaffer@schaffer-mobil.de
(viz také naše impressum)

Pro získání dalších informací o ochraně osobních údajů můžete kontaktovat našeho specialitu pana Jense Protzeho na emailové adrese: datenschutz@schaffer-mobil.de
nebo na naší poštovní adrese s dodatkem "pověřenec pro ochranu osobních údajů".

2. Informace o shromažďování osobních údajů
(1) Společnost schaffer-mobil Wohnmobile GmbH respektuje soukromí všech osob, které navštíví naše webové stránky. V následujícím textu vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

(2) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme pověřené poskytovatele služeb nebo bychom chtěli vaše údaje využít pro reklamní účely, budeme vás o příslušných procesech podrobně informovat, viz. níže. Uvedeme také definovaná kritéria pro dobu uložení.

3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek
(1) V případě pouhého informativního používání webových stránek, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenese na náš server. Pokud si přejete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli naše webové stránky zobrazit a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO):
- IP adresa
- Datum a čas požadavku
- Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
- Obsah žádosti (konkrétní stránka)
- Stav přístupu/stavový kód HTTP
- Množství přenesených dat v každém případě
- Webová stránka, ze které požadavek přišel
- prohlížeč
- Operační systém a jeho rozhraní
- Jazyk a verze softwaru prohlížeče


(2) Používání souborů cookies:
Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ukládají do vašeho počítače také soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk v závislosti na používaném prohlížeči. Tyto soubory poskytují straně, která je nastavuje (v tomto případě naše společnost), určité informace. Soubory cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější. Právním základem pro používání souborů cookies je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO.

a) Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:
Přechodné soubory cookies (viz bod b)
Trvalé soubory cookies (viz c)

b) Přechodné soubory cookies se automaticky vymažou při zavření prohlížeče. Patří mezi ně zejména soubory cookies relace. V nich je uloženo takzvané ID relace, pomocí kterého lze různé požadavky z prohlížeče přiřadit ke společné relaci. To umožňuje rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookies relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
Konkrétně používáme následující přechodný soubor cookies "fe_typo_user" z TYPO3 k uložení parametrů pro vyhledávání vozidel.

c) Trvalé soubory cookies se automaticky vymažou po uplynutí 12 hodin. Soubory cookies můžete kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

d) Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých preferencí a například odmítnout přijímání souborů cookies třetích stran nebo všech souborů cookies. Upozorňujeme, že je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

e) Pomocí souboru cookies lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat v zájmu uživatele. Soubory cookies nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek.


(3) Používání služby Google Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookies o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude však vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.
IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookies a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dále můžete použít tento odkaz pro odhlášení: Klikněte zde pro deaktivaci služby Google Analytics.

Tato webová stránka používá službu Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()". To znamená, že IP adresy jsou zpracovávány ve zkrácené podobě, což znamená, že je nelze spojit s konkrétní osobou. Pokud se shromážděné údaje o vás vztahují k určité osobě, je tato osoba okamžitě vyloučena a osobní údaje jsou okamžitě vymazány.
K analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Získané statistiky nám umožňují zlepšovat naši nabídku a činit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google přihlásila ke Štítu EU-USA na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO.
Informace poskytovatele třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, 
Fax: +353 (1) 436 1001. 
Uživatelské podmínky: www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled ochrany údajů: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jakož i prohlášení o ochraně údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

(4) Použití konverze Google Adwords
Nabídku Google Adwords využíváme k tomu, abychom pomocí reklamních médií (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky. Na základě údajů o reklamních kampaních můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tímto způsobem sledujeme zájem zobrazovat reklamu, která vás zajímá. Chceme pro vás udělat naše webové stránky zajímavější a dosáhnout spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu.
Tyto reklamy jsou doručovány společností Google prostřednictvím tzv. "reklamních serverů".                  K tomuto účelu používáme soubory cookies reklamních serverů, které mohou být použity k měření určitých parametrů pro měření úspěšnosti, jako je zobrazení reklam nebo kliknutí uživatelů. Pokud vstoupíte na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží Google Adwords do vašeho počítače soubor cookies. Tyto soubory cookies obvykle ztrácejí svou platnost po 30 dnech a nejsou určeny k vaší osobní identifikaci. Jako analytické hodnoty tohoto souboru cookies se obvykle ukládá jedinečné ID souboru cookies, počet zobrazení reklamy na jedno umístění (frekvence), poslední zobrazení (důležité pro konverze po zobrazení) a informace o odhlášení (označení, že si uživatel již nepřeje být oslovován).
Tyto soubory cookies umožňují společnosti Google rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webových stránek zákazníka Adwords a platnost souboru cookies uloženého v jeho počítači ještě nevypršela, společnost Google a zákazník mohou rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi Adwords je přiřazen jiný soubor cookies. Soubory cookies proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Adwords. My sami v rámci výše uvedených reklamních opatření neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Od společnosti Google získáváme pouze statistická vyhodnocení. Tato vyhodnocení nám umožňují rozpoznat, která z používaných reklamních opatření jsou obzvláště účinná. Žádné další údaje z používání reklamních nástrojů nezískáváme, a proto nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.
Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje, a proto vás informujeme podle stavu našich znalostí: Prostřednictvím integrace AdWords Conversion získává společnost Google informace o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni ve službě Google, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel může získat a uložit vaši IP adresu.

Účast na tomto postupu sledování můžete různými způsoby zakázat:
(a) odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; zejména potlačení souborů cookies třetích stran povede k tomu, že nebudete dostávat reklamy od poskytovatelů třetích stran;

b) zakázáním souborů cookies pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookies z domény "www.googleadservices.com", www.google.de/settings/ads, přičemž toto nastavení bude smazáno při vymazání souborů cookies;

c) zakázáním zájmových reklam poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně "O reklamách", prostřednictvím odkazu www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude vymazáno při vymazání souborů cookies;

d) jejich trvalou deaktivací v prohlížečích Firefox, Internetexplorer nebo Google Chrome na odkazu www.google.com/settings/ads/plugin. Rádi bychom vás upozornili, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této nabídky v plném rozsahu.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete zde: www.google.com/intl/de/policies/privacy a services.google.com/sitestats/de.html. Případně můžete navštívit webové stránky Iniciativy pro síťovou reklamu (NAI) na adrese www.networkadvertising.org. Společnost Google se přihlásila ke štítu EU-USA na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(5) Opětovné uvedení na trh
Kromě aplikace Adwords Conversion používáme také aplikaci Google Remarketing. Jedná se o postup, kterým bychom vás rádi znovu oslovili. Prostřednictvím této aplikace se vám mohou naše reklamy zobrazovat při vašem dalším používání internetu po návštěvě našich webových stránek. K tomu slouží soubory cookies uložené ve vašem prohlížeči, které společnost Google používá k zaznamenávání a vyhodnocování vašeho uživatelského chování při návštěvě různých webových stránek. Tímto způsobem může společnost Google zjistit vaši předchozí návštěvu našich webových stránek. Podle vlastního vyjádření společnost Google nespojuje údaje shromážděné v rámci remarketingu s vašimi osobními údaji, které mohou být společností Google uloženy. Podle společnosti Google se při remarketingu používá zejména pseudonymizace.

(6) Google Tag Manager
Tato webová stránka používá Google Tag Manager. Tag Manager neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj spouští jiné značky, které zase mohou shromažďovat údaje. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookies, zůstává tato deaktivace v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí Google Tag Manager.

(7) Integrace Map Google 
Na těchto webových stránkách používáme službu Mapy Google. To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňuje vám pohodlně používat funkci mapy.

Navštívením webové stránky získává společnost Google informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku naší webové stránky. Kromě toho budou předány údaje uvedené v bodě 3 odst. 1 tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu svých webových stránek podle potřeb. Takové vyhodnocování se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.


Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů poskytovatelem zásuvného modulu naleznete v jeho zásadách ochrany osobních údajů. Tam také naleznete další informace o svých právech v tomto ohledu a o nastavení ochrany osobních údajů. .Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a přihlásila se ke štítu EU-USA na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání Map Google je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO.

(8) Integrace videí z YouTube
Do naší online nabídky jsme integrovali videa z YouTube, která jsou uložena na www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechna tato videa jsou integrována v "rozšířeném režimu ochrany osobních údajů", tj. pokud videa nepřehrajete, nejsou na YouTube předávány žádné údaje o vás jako uživateli. Pouze v případě, že videa přehrajete, dojde k přenosu údajů uvedených v odstavci 2. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.
Při návštěvě webových stránek YouTube obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. Kromě toho jsou předávány údaje uvedené v bodě 3 odst. 1 tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo navrhování svých webových stránek v souladu s požadavky. Takové vyhodnocování se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube.
Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. 
Tam také najdete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a přihlásila se ke štítu EU-USA na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby YouTube je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO.

(9) Jsme přítomni také na sociální síti Facebook. 
Pokud nás na tomto kanálu kontaktujete, píšete příspěvky nebo interagujete s našimi příspěvky, zpracováváme údaje, které nám tam poskytnete, abychom mohli reagovat na vaše dotazy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b DS-GVO. V současné době používáme odkaz na Facebook. Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a postupy zpracování údajů, ani nám není znám celý rozsah shromažďování údajů, účely zpracování nebo doby uchovávání. Rovněž nemáme žádné informace o vymazání shromážděných údajů ze strany sítě. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování jejich údajů, jakož i o souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí, naleznete v níže uvedených prohlášeních poskytovatele o ochraně údajů:
Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; další informace o sběru dat: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other a www.facebook.com/about/privacy/your-info. Společnost Facebook se přihlásila ke štítu EU-USA na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, www.privacyshield.gov/participant


(10) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, vámi poskytnuté údaje (vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, případně telefonní číslo) budou uloženy u nás za účelem zodpovězení vašich dotazů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b DS-GVO. Údaje, které v této souvislosti vzniknou, vymažeme poté, co jejich uložení již není nutné, nebo zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání.

(11) Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře pro nákupy, vámi poskytnuté údaje (vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, případně telefonní a faxové číslo) uložíme za účelem odpovědi na vaši žádost o nákup. Právním základem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b DS-GVO. Údaje, které v této souvislosti vzniknou, vymažeme poté, co jejich uložení již není nutné, nebo zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti údaje uchovávat.

(12) Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře pro koupi nebo pronájem vozů, budou údaje (vaše jméno a e-mailová adresa), které nám poskytnete uloženy, abychom mohli odpovědět na vaši žádost o pronájmu nebo koupi. Právním základem je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b DS-GVO. Údaje vzniklé v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uložení již není nutné, nebo zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání.

(13) Registrace a souhlas s odběrem newsletteru
Newslettery s propagačními informacemi zasíláme až 2krát měsíčně e-mailem pouze se souhlasem příjemců nebo na základě zákonného povolení. Obsah newsletteru vám bude jmenovitě sdělen v rámci registrace. Naše newslettery dále obsahují informace o aktuálních nabídkách, nových produktech, speciálních akcích, nabídkách našich kooperačních partnerů a termínech vlastních výstav. 

Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte s jeho zasíláním a s popsanými postupy, právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DS-GVO. Právním základem pro zasílání newsletteru v důsledku prodeje zboží nebo služeb je § 7 odst. 3 UWG. 

Registrace k odběru našeho newsletteru probíhá v tzv. double opt-in proceduře, tj. vaše registrace je dokončena až poté, co jste potvrdili svou registraci kliknutím na odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu, který vám byl za tímto účelem zaslán. Pokud registraci nepotvrdíte, bude vaše registrace v naší databázi automaticky deaktivována a nejpozději po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání smazána.
Registrace k odběru newsletteru se zaznamenávají, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení, jakož i IP adresy. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Účelem shromažďování vaší e-mailové adresy je doručování newsletteru. Poskytnutí vašeho jména je dobrovolné a slouží výhradně k vašemu osobnímu oslovení v newsletteru. 

Shromažďování dalších osobních údajů při registraci slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy. Tyto údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V souladu s tím bude vaše e-mailová adresa uchovávána po dobu, kdy bude aktivní vaše přihlášení k odběru newsletteru. 
Možnost vznesení námitky a odstranění: Svůj odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit. Za tímto účelem najdete v každém newsletteru příslušný odkaz pro odhlášení. Je to možné také e-mailem na adresu schaffer@schaffer-mobil.de nebo písemně na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

4. předávání údajů třetím stranám
Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny níže. Pokud je to nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b DSGVO pro zpracování individuálních uživatelských vztahů s vámi nebo pokud jste k tomu dali souhlas, budou vaše osobní údaje předány třetím stranám. To zahrnuje např:
Vaše dotazy na vozidla prostřednictvím www.caraworld.de
V případě vašeho konkrétního dotazu na vozidlo na našich webových stránkách budou vámi poskytnuté údaje (vaše telefonní číslo, vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno) uloženy u nás za účelem zodpovězení vašeho dotazu na koupi. Právním základem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b DS-GVO. Údaje, které v této souvislosti vzniknou, vymažeme poté, co jejich ukládání již není nutné, nebo zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání. 
Dále je nutné předat vámi poskytnuté údaje (vaše telefonní číslo, vaši e-mailovou adresu, případně vaše jméno) poskytovateli služeb publimind GmbH, dceřiné společnosti Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart (dále jen "Caraworld") za účelem zpracování a zodpovězení vaší žádosti o koupi. Tam budou vaše údaje uloženy na serverech společnosti Caraworld a váš dotaz bude předán příslušnému prodejci, na jehož nabídku byl váš dotaz vznesen. Právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DS-GVO. Jedinými povinnými údaji pro zaslání vaší poptávky jsou vaše e-mailová adresa a telefonní číslo. 
Poskytnutí vašeho jména je dobrovolné a slouží výhradně k tomu, abychom vás mohli v rámci zpracování vaší poptávky osobně oslovit. Pokud je nám známo, společnost Caraworld a příslušný prodejce používají tyto informace výhradně ke zpracování vaší poptávky po vozidle a jinak je nepředávají třetím osobám. Nemáme však žádný vliv na to, že společnost Caraworld ukládá vaše údaje například pro statistické účely. Pokud jsme si toho vědomi, budeme vás o tom informovat.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Caraworld si můžete prohlédnout zde: www.caraworld.de/service/datenschutz.
Možnost vznesení námitky a odstranění:
Jako uživatel máte možnost kdykoli do budoucna vznést námitku proti používání svých údajů. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese schaffer@schaffer-mobil.de, písemně na adrese schaffer-mobil Wohnmobile GmbH, Kötzschenbroder Str. 125, 01139 Drážďany,
nebo faxem na čísle 0351 83748-28. To vám garantuje, že vaše žádost bude předána a zpracována.

5. Vaše práva
(1) Pokud jde o osobní údaje, které se vás týkají, máte vůči nám právo:
- Kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám udělili, v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. To znamená, že údaje založené na tomto souhlasu již v budoucnu nesmíme zpracovávat;
- kdykoli odvolat souhlas, který jste nám udělili, v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. To znamená, že údaje na základě tohoto souhlasu již v budoucnu nesmíme zpracovávat;
- požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 DSGVO. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, o plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
- v souladu s čl. 16 DSGVO požadovat okamžitou opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
- v souladu s čl. 17 DSGVO požadovat výmaz námi uložených osobních údajů, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 18 DSGVO, pokud zpochybňujete přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich výmazu a my již údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO a
- podle čl. 20 DSGVO získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci.

Kromě již popsaných možností vznesení námitky nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese schaffer@schaffer-mobil.de, písemně na adrese schaffer-mobil Wohnmobile GmbH, Kötzschenbroder Str. 125, 01139 Drážďany,
nebo faxem na čísle 0351 83748-28, pokud si přejete uplatnit svá práva subjektu údajů, zejména právo vznést námitku.

(2) Máte také právo podat stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v současné době platné a bylo aktualizováno v květnu 2018. V důsledku dalšího vývoje našich webových stránek a nabídek na nich nebo v důsledku změn právních nebo úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na našich webových stránkách pod položkou nabídky "Ustanovení o ochraně osobních údajů".